laman

KUNJUNGAN KE YASMA, SEPAMA KAMBOJASepama, 24 Mei 2017 – Pimpinan Fakultas Agama Islam melaksanakan kunjungan ke Yasma, Sepama Kamboja, kunjungan tersebut untuk mengetahui lebih jauh mengenai Yasma (Yayasan   Musa-Asiah/Musa-Asiah Foundation Organisation (2012) dan melihat kegiatan Muhammad Rafi Siregar yang melaksanakan pengabdian disana. YASMA projek Ke1: Sekolah Rendah, SERPAMA (Sekolah Rendah Bersepadu Musa-Asiah/Musa-Asiah Integrated Primary School) Gred 1 pada 01 Okt 2012 dengan 25 orang anak murid, 2016-17, Gred 1-5, 184 orang anak murid, Memajukan Pendidika Moden di kalangan masyarakat Islam, bermula dari peringkat Rendah/Dasar, di sebuah kg di luar bandar: Phum Svay Khleang. Kunjungan tersebut dihadiri Prof. Dr. M. Zain Musa (RAC), Dr. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. (FAI UMS), Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag. (FAI UMS), Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. (FAI UMS), Drs. Zainal Abidin, M.Pd. (FAI UMS) Drs. Maarif Jamuin, M.Si. (FAI UMS), Drs. Marpuji Ali, M.SI (FAI UMS), Dr. Sudarno Shobron, M.Ag. (FAI UMS), Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. (FAI UMS), Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., (FAI UMS), Drs. Suharjianto, M.Ag. (FAI UMS).