laman

JADWAL PENGAWAS UJIAN MID SEMESTER GENAP TAHUN 2014/2015


No.
Hari/Tanggal
J A M

                       RUANG

A.III.1
A.III.2
A.III.3
A.III.4
A.III.5
A.III.6
A.III.7
A.III.8
A.III.9

1.
Senin,
13 April 2015
1
AT
FY
DS
B+E+
BX
LR
IU

K
2
DR
AT
EC+
BD
CL
F
K


3
IB+
DX
ZI
FA+
BS
GR
E+


4
B+
TV
A+E+
X
KY
SU
C2.
Selasa,
14 April 2015
1
FJ
BR
AS
C+A+
EI
CG2
E
BC+
DR
FI
CE+
KG
AZ


3
KR
JP
GY
CI
FX
LZ
A


4
PV
FH+
JT
KB+
XY
BH+
Z3.

Rabu,
15 April 2015
1
ZB+
C+T
AS
CO
BX
EH+
HW
D

2
C+K
A
BO

FM
DP
ER


3


FKOP


4
B
A+


JK
OS
TW4.
Kamis,
16 April 2015
1
HB+
ZD
GN
CU
FW
ET
JO

D+
2BE


CD


3
HU
GN
BP
FB+
C+
A+O
W


4
UC+
V
NB+
FW
PX
A+D+
UH5.
Jum’at,
17 April 2015
1
GD+
DV
AH
FC+
CU
EZ
H+E+

Y
2
DD+
GV
HN
UW
CC+
UX
EE+

Y
3
B+Z
NU
A


4
C+
GN
A+W
A
E
GD+
C+H+6.
Sabtu,
18 April 2015
1
BE+
DX
CY
A
UV
B
D+H+


2
TE+
A+X
AY
EW
GV
HH+3
UD+
GZ
WE+
C
EX
4CE


HX7.


Senin,
20 April 2015
1
HK
WV
JR
LS
A+D+
TH+
C+Y


2
IS
HK
J
LR
D+
T
D+B+


3
WB+
IV


OP
ND+4
WQ
PV
IK
LS
A+O
NB+
N8.

Selasa,
21 April 2015
1

2
PU
JS
HR
IL
C+
A+O
B+W


3
B+
HR
IL


4
P
NO
TB+9.

Rabu,
22 April 2015
1
NU
JT
HP
LO
KB+
RD+
SH+


2
NR
HV
JA+
IL


B+D+


3
T
QM
LP


4
MO
LS


A+P
H+E+

KET. WAKTU :
Jam ke 1 : 08.00 s/d 09.30
Jam ke 2 : 10.00 s/d 11.30
Jam ke 3 : 13.00 s/d 14.30
Jam ke 4 : 14.15 s/d 16.45


KODE PENGAWAS :
A : Dr. Ari Anshori
B : Drs. A Mahmud
C : Dra. Chusniatun
D : Drs. H. Najmudin
E : Drs. Bambang R
F :  Dr. Abdullah Aly
G : Drs. Ma`arif
H : Maria Ulfa
I :  M. Muhtarom , MH
J : Drs. Harun, MH


K : Drs. Syarafuddin
L :  Jazuli
M : Dr. M. Muin
N :  Dr. Waston, M.Hum
O :  Drs. M Darojat
P :   Drs. Saifuddin Zuhri,
Q : Dr. Imron R
R : Drs. Sudarno S
S : Dr. Syamsul H
T : Drs. M.Yusron

U : Dr. Badaruddin
V :  Devi H
W : Supawi P, MM
X : Drs. Arif W
Y : Drs. Suharjianto
Z :  Ruswa D, ST
A+:  Masruri
B+ : Muis L
C+ : Dodi Nur Cholis
D+:  Sri Wahyuni
E+ : Ahmad Nurrohim
H+ : Sartono


* Catatan : 1. Bagi Bapak/Ibu Pengawas yang berhalangan hadir dapat tukar waktu dengan yang lain
                    2. Pengawas terlambat datang 10 menit dianggap kosong dan akan diisi oleh Pengawas Pengganti.
                     3. Pengawas Fokus di Ruangannya